Jože Plečnik

Omaggio al design di Jože Plečnik

Chair by Plečnik